MENU

Пошук ефективних моделей роботи із здібними та обдарованими дітьми

21 березня 2017 року на базі Дубовецької ЗОШ І-ІІ ступенів відбувся семінар вчителів фізики Байковецької ОТГ на тему «Пошук ефективних моделей роботи із здібними та обдарованими дітьми».

Метою семінару було: спрямувати діяльність учителів на удосконалення роботи щодо інтелектуального і творчого розвитку обдарованих учнів, досягнення оптимальних результатів у роботі з ними, привернути увагу до творчих напрацювань вчителів ОТГ з цієї проблеми. 

Соціальний педагог Дубовецької ЗОШ І-ІІ ступенів Заяць М.І. підготувала презентацію «Організація роботи із здібними та обдарованими дітьми». Вона відмітила, що здібні учні відрізняються від своїх однолітків інтелектуальною розкутістю, нестандартним баченням проблем. Робота з ними вимагає напруження всіх зусиль, уміння піднятися до розуміння незвичайності, прагнення сприяти розвиткові особистості.
Соціальний педагог надала рекомендації педагогам, які працюють із обдарованими дітьми.

Методист Носко О.О. наголосив на необхідності створення кожним вчителем умов, за яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. У стінах школи в процесі вивчення фізики учень повинен знайти застосування своїх здібностей, відчути задоволення від досягнутих успіхів, мобілізувати себе на подолання труднощів. 

Допомагає підтримувати інтерес до навчання в учнів з різними здібностями, нахилами та потребами індивідуальна диференційована робота на уроках, застосування рівневої диференціації, коли учень має право і можливість обрати об’єм та глибину засвоєння навчального матеріалу, оптимізувати своє навантаження. Досвід показує, що за цих умов навчання для кожного учня стає посильним і цілеспрямованим.

У роботі з обдарованими дітьми можуть бути використані такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні (дискусії, семінари, дебати, організаційно-діяльнісні й рольові ігри), групові (парні, постійні групи зі зміною функцій, груповий поділ класу з однаковими завданнями, з різним завданням, із загальним звітом кожної групи перед усім класом).

На уроці розвинути обдарованість можливо тільки на 50%. Удосконалити навчально-виховний процес із обдарованими дітьми, дати їм ґрунтовні знання, озброїти їх практичним розумінням основ наук допомагає організація фізичних гуртків, проведення позакласних заходів у межах предметних тижнів, залучення учнів до роботи з написання науково-дослідницьких робіт, захист навчальних проектів, виконання експериментальних робіт, участь в олімпіадах та творчих конкурсах різного рівня. Здібних учнів треба залучати до виготовлення моделей, приладів, до підготовки і проведення конкурсів, виставок, вечорів, уроків-семінарів, уроків-конференцій.

Носко О.О. відмітив, що не випадково засідання методоб’єднання проходить саме в Дубовецькій ЗОШ І-ІІ ступенів. Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад засвідчують, що вчитель фізики Романів Т.В. створив належні умови для реалізації творчого потенціалу талановитих дітей, протягом останніх років підготував призерів та переможців ІІ етапу олімпіад з фізики, що свідчить про його систематичну і послідовну роботу з обдарованими дітьми: 

2014/2015 н.р. – Юрків Юрій (9 клас, І місце);

2015/2016 н.р. – Флисник Анастасія – (8 клас, ІІ місце), Гуцайлюк Анастасія – (9 клас, ІІІ місце);

2016/2017н.р. – Флисник Анастасія (9 клас, І місце).

У зимовому етапі обласного «Фестивалю фізичного експерименту», який проведено 12.01.2017 р. на базі опорного кабінету фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», взяла участь учениця 9 класу Дубовецької ЗОШ І-ІІ ступенів Флисник Анастасія (Романів Т.В. виступив науковим керівником).

Романів Т.В. відзначив, що при роботі із обдарованими школярами, насамперед, розвиває потребу в саморозвитку таких дітей, варіативність і гнучкість мислення, заохочує оригінальність підходів у розв’язанні задач та спонукає до створення власних теорій і моделей, як вчитель фізики та інформатики зацікавлює змістом обох навчальних дисциплін.

Вчитель використовує різноманітні інформаційні технології, перед присутніми виступив на тему «Хмарні технології як інструмент роботи сучасного вчителя».

Члени міжшкільного методоб’єднання переглянули квест для учнів 7-9 класів «У пошуках відповіді» та ознайомилися із методикою проведення web-квестів.

Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирали і упорядковували інформацію, отриману з Інтернету, але також скеровували свою діяльність на поставлені перед ними завдання з фізики – теоретичні та експериментальні.

Учні поетапно виконали завдання, відповідали на додаткові супровідні запитання, створили причинно-наслідкові схеми, таблиці, графіки, оформили результати виконаних завдань у вигляді презентацій, разом із вчителем намітили шляхи самостійної роботи із зазначених тем і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок.

Пошукова діяльність перетворює учнів на активних суб’єктів навчального процесу, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.

Вчитель-методист Шемеля М.А. акцентував на важливості перетворення процесу розвитку здібностей дітей у цілеспрямований та керований, підвищення рівня усвідомлення обдарованими дітьми власних здібностей і можливостей, створення сприятливих умов для їхньої самореалізації, залучення до підтримки таких дітей та створення мотивації місцевих підприємців.

Шемеля М.А. розказав про можливості для наукових досліджень, творчої реалізації обдарованих дітей під керівництвом провідних науковців у «Центрі науки», який створюється у Тернополі, навів результати експертного вивчення забезпечення викладання предмета «фізика» в загальноосвітніх навчальних закладах області, кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, організації методичної роботи з педагогічними працівниками, які викладають цей навчальний предмет (за підсумками роботи обласної експертної групи, членом якої він був), ознайомив вчителів з текстами експертних контрольних робіт.

Вчитель фізики Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ступенів ім. О.Г.Барвінського Прус Б.М. проінформував присутніх про тренінг «Використання проектних технологій на уроках фізики у 7-9 класах», проведений ТОКІППО 9-10 березня 2017 року, в якому він брав участь, надав консультації щодо моделювання роботи вчителя і учнів під час реалізації навчальних проектів та формування активної позиції вчителя під час використання проектних технологій. 

Учителі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Погнерибко А.В., Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст. Бутрин В.С. поділилися власним досвідом із зацікавленості дітей змістом фізики, пошуку і відбору обдарованих учнів та створення умов для розвитку їхніх творчих потенціалів, стимулювання особистісного розвитку школярів.

Всі учасники семінару отримали електронні версії матеріалів, методичні рекомендації з питань пошуку ефективних моделей роботи із здібними та обдарованими дітьми.

 В опорному кабінеті фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», який очолює вчитель-методист М.А.Шемеля, проходять численні наради і семінари, на які збираються гості з усієї України.

    09 лютого 2017 року тут зібралися вчителі фізики Тернопільського району, щоб провести традиційне свято «День вчителя фізики», розповісти про свої професійні досягнення, збагатитися новинками науки, зарядитися позитивними емоціями.

Усіх присутніх привітали заступник голови Байковецької сільської ради Пулька В.В., начальник відділу освіти Байковецької сільської ради Коршняк В.В., керуючий справами Тернопільської районної ради Ящик Б.Г.

Пулька В.В. відзначив, що в Байковецькій ОТГ на освіту виділяється 1/3 бюджету громади, а в НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» незабаром розпочнеться впровадження проекту «Школа майбутнього», що дасть можливість забезпечити кожному учневі отримання загальної середньої освіти на максимально можливому якісному рівні.

Коршняк В.В. наголосила на важливості використання нових навчальних технологій в процесі викладання фізики, нетрадиційних підходів до викладання предмету, формування дослідницьких якостей учнів, вміння показати школярам застосування фізичних законів у повсякденному житті, запросила всіх вчителів активніше використовувати навчально-матеріальну базу опорного кабінету фізики.

Методист з фізики ТОКІППО Гайда В.Я. представив презентацію «ГЕС на Дністрі – економічна вигода і екологічне лихо», підготовлену заступником директора інституту з науково-методичної роботи та міжнародного співробітництва Вітенком І.М.

Науковці ТНПУ ім.В.Гнатюка та ТНТУ ім.І.Пулюя Дідора Т.Д., Скоренький Ю.Л., Андрієвський В.В. показали всі негативні наслідки побудови гідроелектростанцій для природного багатства Дністровського каньйону, аргументовано довели, що наслідком будівництва буде повне руйнування унікальної екосистеми Дністра, будівництво і робота ГЕС поставлять хрест на можливостях розвитку туризму та рекреації.

Методист з фізики ТОКІППО Гайда В.Я. ознайомив присутніх із зразками завдань міжнародного моніторингового дослідження PISA 2018, надав вчителям фізики рекомендації, як формувати зацікавленість дітей до вивчення фізики, забезпечити якісну фізичну освіту учнів.

Питання «ЗНО з фізики: особливості тесту 2017 року» висвітлив автор збірника завдань по підготовці до ЗНО «Фізика: збірник задач із розв’язками» Семенюк С.І.

Вчитель-методист Костик А.М. представив учасникам заходу власні напрацювання з проблеми «Компетентна фізика, фізичні компетенції і фізична компетентність».

Житель Байковецької ОТГ, кандидат фізико-математичних наук Скоренький Ю.Л. виступив із доповіддю «Нобелівські лауреати ХХІ століття».

Автор підручника з фізики Чопик П.І. розкрив питання «Нові підручники з фізики. Проблемний фізичний експеримент як фактор розвитку критичного мислення».

М.А.Шемеля провів майстер-клас «Фестиваль фізичного експерименту».

Вчитель-ветеран Табачук М.М. висловив свої враження від «ФІЗИКА FEST 2017» у віршованій формі.

Співробітник НДІ ноосферної валеології Андрій Дзендзель розказав, як зберегти здоров’я та відновити природу, продемонстрував присутнім цікаві і видовищні експерименти фантастичної зміни людських можливостей при використанні концентрату кластерної води.

Завершився День вчителя фізики круглим столом, під час якого всі учасники заходу змогли обговорити актуальні проблеми викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах.

Зимовий етап «Фестивалю фізичного експерименту-2017»

12 січня 2017 року на базі опорного кабінету фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» відбувся зимовий етап обласного фестивалю фізичного експерименту.
Захід проведено з метою популяризації фізичної науки серед учнівської молоді, формування зацікавленості дітей до вивчення фізики, орієнтації випускників шкіл на вступ до ВНЗ на спеціальності фізико-технічного спрямування. 
У фестивалі взяли участь учні шкіл Тернопільщини, які зуміли відійти від «підручникових» поглядів на фізику та показали її «живою», діючою, перспективною і сучасною.
Учасників та гостей фестивалю привітали заступник Байковецького сільського голови Пулька В.В., начальник відділу освіти Байковецької сільської ради Коршняк В.В. та методист з фізики ТОКІППО Гайда В.Я.
 
 
 
Дзвінкими колядками і щирими віншуваннями учасники художньої самодіяльності НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» побажали присутнім миру, щастя і добробуту. Особлива святкова атмосфера по-справжньому надихнула всіх на плідну роботу.
 
Юні фізики-експериментатори застосовували як шкільні фізичні прилади, так і власноруч змайстровані. Кожний учасник демонстрував фізичний експеримент для всіх присутніх інших учасників та журі, озвучував підготовлене запитання та, дочекавшись письмових відповідей всіх учасників, давав свою версію відповіді на нього. По завершені демонстрації експерименту, демонстратор відповідав на запитання членів журі. Журі фестивалю під керівництвом заступника начальника відділу освіти Байковецької сільської ради Гуля Р.В., в складі якого працювали викладачі-фізики ТНПУ ім. В.Гнатюка та ТНТУ ім. І. Пулюя, визначало переможців конкурсу, які набрали в сумі найбільшу кількість балів за проведення демонстрацій та за письмові відповіді на запитання інших учасників. 
Учасники заходу отримали нагоду не тільки долучитися до фізичного експерименту, але і поспілкуватися з науковцями-викладачами провідних вузів Тернополя.
У цьому етапі «Фестивалю фізичного експерименту» брали участь учні навчальних закладів Байковецької ОТГ: учень 8 класу НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Крет Віталій (науковий керівник Шемеля М.А.) та учениця 9 класу Дубовецької ЗОШ І-ІІ ступенів Флисник Анастасія (науковий керівник Романів Т.В.). 
 
 
Вітаємо наших учасників, які своїми руками зробили цікаві і видовищні експерименти, що проілюстрували багатогранність і неперевершеність фізичної науки, з цим досягненням і бажаємо подальших звершень!
Хоча фестиваль був організований для учнів 8-10 класів, проте його відвідувачами стало чимало дорослих (вчителів фізики, методистів ОТГ, РМК, ММК). Організатори і гості заходу активно і предметно спілкувалися на тему відновлення зацікавленості шкільної молоді до вивчення точних та природничих наук, ознайомлення учнів шкіл із досягненнями, завданнями та проблемами сучасної фізики, техніки та технологій. 
Начальник відділу освіти Байковецької сільської ради Коршняк В.В. та методист з фізики ТОКІППО Гайда В.Я. нагородили переможців та учасників заходу дипломами, цікавими і пізнавальними книгами видавництва «Ранок». 
 
 
Організатори фестивалю сподіваються, що такий захід сприятиме просвітницькому поступу в галузі фізики, створить сприятливі умови для розвитку дітей, які цікавляться фізикою, а школярі продовжать експериментувати, аби вже незабаром показати свої цікаві напрацювання.
Висловлюємо глибоку вдячність адміністрації НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ», завідувачу кабінетом фізики Шемелі М.А., меценатам заходу СТОВ «Дружба» (директор Янкевич Н.В.) та приватному підприємцю І.Гуралю за теплий прийом, гостинність, активне сприяння в проведенні такого важливого заходу.
 
 

Навчальний експеримент – основа вивчення фізики

Навчальний експеримент у школі є основою вивчення фізики. Якість знань і практична підготовка учнів з фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту. Шкільний фізичний експеримент підводить учнів до розуміння сучасних фізичних методів дослідження, виробляє у них практичні вміння і навички. Ознайомлення з методами і прийомами наукового дослідження сприяє більшій самостійності при виконанні експериментальних завдань, глибокому і міцному засвоєнню знань.
23 грудня 2016 року на базі опорного кабінету фізики НВК «Лозівська ЗОШ І-ІІІст.-ДНЗ» відбувся «Фізичний практикум» для учнів 9 класів шкіл Байковецької об’єднаної територіальної громади.
З привітальним словом до присутніх звернувся методист з фізики та астрономії Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Василь Ярославович Гайда. Він наголосив, що зростаюче значення експериментальних методів дослідження в науці, проникнення їх у більшість сфер людської діяльності зумовлюють об’єктивну необхідність посилення ролі фізичного експерименту в практиці шкільного навчання.
Організатор заходу, вчитель-методист, керівник міжшкільного методичного об’єднання вчителів фізики Байковецької ОТГ Михайло Андрійович Шемеля розробив власну ефективну систему навчального експерименту. В кабінеті фізики, створеному ним за підтримки керівництва Байковецької об’єднаної територіальної громади, є все необхідне сучасне обладнання, яке дозволяє вчителю проводити фізичний експеримент в повному обсязі, досягати високих результатів у роботі. Тільки в цьому навчальному році призерами районного етапу учнівських олімпіад з фізики та астрономії є 4 його учні.
Шемеля М.А. підготував для учасників систему робіт фізичного практикуму з розділу «Електричний струм», показав вчителям та учням роль експерименту в побудові і перевірці гіпотез, теоретичних висновків, у відкритті нових явищ і встановленні емпіричних закономірностей, у визначенні різних параметрів, які входять у фізичні формули. 
Під час проведення практикуму панувала доброзичлива атмосфера. Учні шкіл Байковецької ОТГ змогли самостійно «поспілкуватися» з приладами та установками. Вчитель багато уваги приділив мотивації учнів: діти вели пошукову роботу, виявляли бажання виконувати запропоновані їм досліди. 
 
Також для дев'ятикласників був проведений психологічний тренінг "Шлях до успіху". Організували це заняття заступник директора з виховної роботи, практичний психолог Процик М.П. і педагог-організатор Климів Л.З.
Під час заключного слова методист відділу освіти Байковецької сільської ради Носко О.О. відзначив, що продемонстрована організація навчальної діяльності сприяє підготовці та проведенню якісних та ефективних уроків з фізики, спонукає учнів до дослідницької роботи, вчить учитися самостійно, здобувати глибокі знання з предмета. 
Носко О.О. подякував організатору практикуму та учасникам за активну та плідну роботу, побажав усім присутнім творчих злетів, наснаги у роботі та навчанні.

uCoz